Qué cal fer per poder participar a les activitats del COPP?

Per poder participar a les activitats, cal ser soci de l’entitat.

 

Condicions per ser soci del COPP:

 

Respecte a l’edat (tres opcions):

 

 • Ser major d’edat

 • Tenir entre 14 i 18 anys i l’autorització dels tutors legals

 • Tenir menys de 14 anys, que com a mínim un dels tutors legals sigui

    també soci del COPP,  i que aquest tutor s’encarregui de realitzar l’activitat

    amb el menor de 14 anys.

 

Abonar les quotes de socis puntualment. Hi han dos tipologies:

 

 •  Quota mensual: 40,00 euros

 •  Quota anual: 235,00 euros

 

No tindre antecedents penals:

 

 • Qui vulgui ser soci ha de facilitar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
    i el Certificat d’Antecedents Penals o, en el cas de persones amb nacionalitat

    espanyola, la informació necessària per poder tramitar-los (aquesta tramitació

    no implicaria cap quota extra).

 

Respecte a l’implicació:

 

 • Col’laborar en el manteniment i neteja del COPP,

    i asistir a les juntes i assamblees convocades per l’entitat.

COPP (Centre Orientador de Perfeccionament Permanent)

C/ El Rierot, 10 - 08301 Mataró - Telèfon de contacte: 651 03 42 63